ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น โทร.1669